Bod č.95a.:

NámZ/1 - Zajištění financování pro projekt obnovy historické části obce Plzeň – Koterov s finanční účastí z ROP JZ

(předkladatel:M. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:103 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX