Bod č.95c.:

ORG/5 - Změny termínů konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2012

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Kalendář se změněnými termíny)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX