Bod č.91.:

FV/1 - Usnesení Finančního výboru ZMP k hospodaření společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

(předkladatel:Ing. Šneberger)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX