Bod č.32.:

MAJ/3 - Majetkoprávní vypořádání spoluvlastnictví města Plzně se spoluvlastníkem pozemků v k.ú. Plzeň, a to formou výkupu podílu o velikosti ¼

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost, vyjádření žadatele)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (list vlastnictví)
Příloha č.5 (zápis z KNM) (*)
Příloha č.6 (fotografie)
Příloha č.7 (územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.8 (modrá mapa)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 424/12) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:203 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX