Bod č.81.:

ŘÚSO/1 - Prominutí nevymahatelných pohledávek Městského ústavu sociálních služeb, příspěvkové organizace

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Seznam pohledávek k prominutí nad 20 tis. Kč – Azylový dům Zábělská 43)
Příloha č.2 (Výňatek ze zápisu FK RMP - usn. č. 24/2012)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 408 ze dne 29. března 2012 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:252 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX