Bod č.68.:

EVID/3 - Darovaní nákladního automobilu LIAZ 151.260-L – nosič kontejnerů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o odkoupení pana Mráze)
Příloha č.2 (žádost o bezúplatný převod - Sbor dobrovolných hasičů Němčovice)
Příloha č.3 (žádost o odkoupení pana Čechury)
Příloha č.4 (zápis z jednání KNM RMP ze dne 27.3.2012)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 534 ze dne 12. 4. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:239 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX