Bod č.67.:

EVID/2 - Darování nevyužitého movitého majetku – počítačový dvoumístný stůl

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o bezúplatný převod - CNOP)
Příloha č.2 (zápis z jednání KNM RMP ze dne 27.3.2012)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 535 ze dne 12. 4. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:238 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX