Bod č.20.:

BYT/1 - Prominutí nevymahatelných pohledávek z nájemného a služeb spojených s užíváním bytů

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:191 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX