Bod č.71.:

EVID/6 - Svěření nově vzniklého „Multifunkčního sportovního areálu České údolí“ k. ú. Valcha do trvalé správy MO Plzeň 3

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 8 ze dne 23. 2. 2010)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 535 ze dne 16. 9. 2010)
Příloha č.3 (Kolaudační souhlas ze dne 24. 6. 2011)
Příloha č.4 (Kolaudační souhlas ze dne 23. 1. 2012)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Územní plán)
Příloha č.7 (Modrá mapa)
Příloha č.8 (Letecký snímek)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 439 ze dne 29. 3. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:242 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX