Bod č.70.:

EVID/5 - Svěření části „B“ pozemku p. č. 3134/21 k. ú. Plzeň do trvalé správy Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO plzeň 2 č. 48 ze dne 29. 11. 2011)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (zápis z KNM RMP ze dne 1. 3. 2012)
Příloha č.4 (Zaměření oplocení )
Příloha č.5 (Územní plán)
Příloha č.6 (Modrá mapa)
Příloha č.7 (Letecký snímek)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 440 ze dne 29. 3. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:241 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX