Bod č.5.:

ÚKEP/1 - Roční zpráva o postupu realizace Integrovaných plánů rozvoje města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Roční zpráva o postupu realizace IPRM PEHMK 2015)
Příloha č.2 (Roční zpráva o postupu realizace IPRM PUM 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:177 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX