Bod č.72.:

EVID/7 - Svěření části pozemku p. č. 10829/1 k. ú. Plzeň označené jako díl „B“ do správy příspěvkové organizace ZOO města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (Stanovisko ZOO)
Příloha č.3 (Zápis z KNM RMP ze dne 27. 3. 2012)
Příloha č.4 (Zaměření skutečného stavu )
Příloha č.5 (Územní plán)
Příloha č.6 (Modrá mapa)
Příloha č.7 (Letecký snímek)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 541 ze dne 12. 4. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:243 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX