Bod č.69.:

EVID/4 - Svěření areálu víceúčelového hřiště v Plzni – Křimicích“ do trvalé správy MO Plzeň 5 – Křimice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 5 - Křimice č. 5 ze dne 8. 2. 2012)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Zápis z KNM RMP ze dne 27. 3. 2012)
Příloha č.4 (Kolaudační souhlas ze dne 28. 12. 2007)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Územní plán)
Příloha č.7 (Mapa - modrá mapa)
Příloha č.8 (Letecký snímek)
Příloha č.9 (Orientační mapa)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 540 ze dne 12. 4. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:240 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX