Bod č.66.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 2489/4 k.ú. Doubravka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO 4)
Příloha č.4 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM ze dne 2.2.2012)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 531 ze dne 12.4.2012)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (fotografie)
Příloha č.9 (mapa územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (majetek města se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:237 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX