Bod č.17.:

KPM/1 - Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu aktivit souvisejících s prezentací města Plzně v roce 2012

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMP č. 569 z 12. 4. 2012)
Příloha č.2 (zápis KPM z 19. 3. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:188 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX