Bod č.44.:

MAJ/15 - Výkup nově vzniklého pozemku p.č. 1098/359 k.ú. Křimice od pí Pávové

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost pí Pávové)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO Plzeň 5)
Příloha č.4 (KNM RMP ze dne 1.3.2012) (*)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z kat. mapy - ÚP, let. snímek, or. tur. mapa)
Příloha č.7 (Geometrický plán)
Příloha č.8 (Modrá mapa se zákresem pozemku)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 428 ze dne 29. 3. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:215 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX