Bod č.36.:

MAJ/7 - Změna usnesení ZMP č. 465/2010 ve věci výkupu řadové garáže pro VPS D3 - "Průtah silnice I/20, úsek Jasmínová - Sušická"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 951/2010) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 465/2010) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (mapa KN - modrá) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 519/2012) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:207 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX