Bod č.45.:

MAJ/16 - Zrušení usnesení ZMP č. 466/2010 ve věci odkupu pozemku parc. č. 11186/3 v k.ú. Plzeň v SJM Hlavsových.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost k ukončení majet. vypořádání)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 918/2010) (*)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 466/2010)
Příloha č.4 (mapa KN - modrá)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 520/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:216 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX