Bod č.12.:

FIN/2 - Žádost o dotaci pro akci Kanalizace Litice – Štěnovická, III. etapa, poslední část ulice Za farou a ul. Na konci

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:184 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX