Bod č.22.:

BYT/3 - Souhlas s úplatným převodem spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku v Plzni, Edvarda Beneše 12

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost p. Zúbka a p. Holého)
Příloha č.2 (Souhlas spoluvlastníků s půdní vestavbou)
Příloha č.3 (Souhlas spoluvlastníků se změnou užívání jednotky)
Příloha č.4 (Stanovisko ÚKRMP)
Příloha č.5 (Informace o stavbě v KN)
Příloha č.6 (Návrh smlouvy o výstavbě)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 517/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:193 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX