Bod č.42.:

MAJ/13 - Uzavření konečných smluvních vztahů v souvislosti s výstavbou „Skupina čtyř rodinných domů – Kotíkovská ul.“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení ZMP 277/05) (*)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (vyjádření stavebníků) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.5 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (usnesení RMP 525/12) (*)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (plán města)
Příloha č.11 (modrá mapa)
Příloha č.12 (fotodokumentace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:213 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX