Bod č.39.:

MAJ/10 - Uzavření konečných smluvních vztahů v lokalitě Plaménková, Šafránová k.ú. Bručná

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanoviska OSI a SVS)
Příloha č.4 (geometrický plán na výkup)
Příloha č.5 (rozsah věcných břemen)
Příloha č.6 (GP pro věcné břemeno )
Příloha č.7 (GP pro věcné břemeno )
Příloha č.8 (GP - věcné břemeno VO)
Příloha č.9 (rozsah věcného břemene uliční vpusti)
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (usnesení RMP 425/12) (*)
Příloha č.12 (letecký snímek)
Příloha č.13 (územní plán)
Příloha č.14 (plán města)
Příloha č.15 (modrá mapa s vyznačením výkupu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:210 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX