Bod č.48.:

PROP/3 - Nakládání s pozemkem p.č. 568/19, k.ú. Litice u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (Stanoviska ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanoviska MO P6)
Příloha č.4 (Vyjádření žadatelů)
Příloha č.5 (Zápis z KNM RMP )
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapa - územní plán)
Příloha č.8 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.10 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.11 (Usnesení RMP )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:219 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX