Bod č.50.:

PROP/5 - Nakládání s pozemkem p.č. 45/1, k.ú. Křimice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost Ing. Adamovská + odvolání)
Příloha č.2 (2x žádost p. Řežábek)
Příloha č.3 (Stanoviska ORP MMP)
Příloha č.4 (Stanoviska MO P5)
Příloha č.5 (Dopis staarosty MO P5 - Křimice + rozhodnutí starosty )
Příloha č.6 (Zápis z KNM a usnesní RMP)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Mapa - územní plán)
Příloha č.9 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.12 (Usnesení RMP )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:221 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX