Bod č.58.:

PROP/13 - Změna usnesení ZMP č. 98 ze dne 3. 3. 2011

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 65/2011) (*)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 98/2011) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMO P4 č. 198/2011)
Příloha č.4 (Dopis Hulec, Šmídová)
Příloha č.5 (Dopis - RNDr. Duras)
Příloha č.6 (Mapa - územní plán)
Příloha č.7 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.9 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.10 (Usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:229 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX