Bod č.65.:

PROP/20 - Prodej pozemků p.č. 149/63 a p.č. 149/106, k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanoviska ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P1)
Příloha č.4 (Sdělení žadatele )
Příloha č.5 (Zákres rozdělení budovy)
Příloha č.6 (Potvrzení SVSMP o úhradě pohledávek)
Příloha č.7 (Požadavek OSI na zřízení VB)
Příloha č.8 (Zápisy z KNM RMP )
Příloha č.9 (Vyjádření žadatele k doporučení KNM ze dne 29.9.2011)
Příloha č.10 (Žádost o posouzení prodeje ze dne 9.2.2012)
Příloha č.11 (Vyjádření MO P1 - odd. dopravy)
Příloha č.12 (Zápis z KNM ze dne 1.3.2012)
Příloha č.13 (Fotodokumentace)
Příloha č.14 (Mapa - územní plán)
Příloha č.15 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.16 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.17 (Geometrický plán)
Příloha č.18 (Geometrický plán na vyznačení VB)
Příloha č.19 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.20 (Usnesní RMP ze dne 12.4.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:236 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX