Bod č.10.:

ŘEÚ/1 - Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení rozpočtu MMP za rok 2011

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření) (*)
Příloha č.1 (Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.2 (Aktualizovaný jm. seznam stav. investic OI)
Příloha č.3 (Aktualizovaný jm. seznam stav. investic ost. správců rozpočtu MMP )
Příloha č.4 (Aktualizovaný jm. seznam nest. investic ost. správců rozpočtu MMP)
Příloha č.5 (Usn. ZMP č. 743 ze dne 10.12.2009)
Příloha č.6 (Usn. ZMP č. 458 ze dne 18.6. 2009)
Příloha č.7 (Usn. ZMP č. 584 ze dne 9.12.2010)
Příloha č.8 (Usn. ZMP č. 66 ze dne 16.2.2011)
Příloha č.9 (Usn. ZMP č. 611 ze dne 8.12.2011)
Příloha č.10 (Usn. ZMP č. 21 ze dne 19.1.2012)
Příloha č.11 (Usn. RMP č. 346 ze dne 8.3.2012)
Příloha č.12 (Usn. RMP č. 497 ze dne 12.4.2012)
Příloha č.13 (Usn. RMP č. 498 ze dne 12.4.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:182 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX