Bod č.43.:

MAJ/14 - Směna pozemků v k.ú. Doubravka mezi městem Plzní a pí Ludmilou Hrdinovou a p. Lukášem Hrdinou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Výzva SVSMP ze dne 23. 5. 2011)
Příloha č.2 (Postoupení žádosti SVSMP na EVID MMP ze dne 8. 6. 2011)
Příloha č.3 (Dopis EVID MMP ze dne 16. 6. 2011, č.j. MMP/108502/11)
Příloha č.4 (Postoupení žádosti z EVID MMP ze dne 14.7.2011 na MAJ MMP)
Příloha č.5 (Žádost Hrdinových o směnu pozemku)
Příloha č.6 (Stanovisko TÚ ze dne 20. 9. 2011)
Příloha č.7 (Usnesení RMO Plzeň 4 č. 0255/11 a č. 0012/12)
Příloha č.8 (Zápis KNM RMP ze dne 1. 3. 2012)
Příloha č.9 (Fotodokumentace)
Příloha č.10 (Územní plán)
Příloha č.11 (Letecký snímek)
Příloha č.12 (Orient. turistická mapa)
Příloha č.13 (Modrá mapa)
Příloha č.14 (Usnesení RMP č. 426 ze dne 29. 3. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:214 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX