Bod č.30.:

MAJ/1 - Uzavření budoucích smluv v k.ú. Plzeň v souvislosti s výstavbou „POLYFUNKČNÍ DŮM POD VŠEMI SVATÝMI“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ )
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 1 )
Příloha č.4 (usn. ZMP č. 229/2010 )
Příloha č.5 (situace výstavby )
Příloha č.6 (letecká mapa)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (plán města)
Příloha č.9 (modrá mapa)
Příloha č.10 (zápis z KNM) (*)
Příloha č.11 (usnesení RMP) (*)
Příloha č.12 (historie ÚR)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:201 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX