Bod č.31.:

MAJ/2 - Záměr města Plzně uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí směnné v souvislosti s výstavbou bytového domu v k.ú. Křimice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost O. Zapoměla se zákresem)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ se zákresem)
Příloha č.3 (situace výstavby)
Příloha č.4 (letecká mapa)
Příloha č.5 (územní plán + plán města )
Příloha č.6 (modrá mapa)
Příloha č.7 (zápis KNM)
Příloha č.8 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:202 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX