Bod č.47.:

PROP/2 - Uzavření dohody o splátkách

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (žádost) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (zápis KNM) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (usn. RMP č. 431/12) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:218 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX