Bod č.62.:

PROP/17 - Prodej pozemku p.č. 1893/2, k.ú. Doubravka, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (předávací protokol vč. zápisu)
Příloha č.3 (usn. RMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.4 (usn. ZMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.5 (fotodokumentace - BD)
Příloha č.6 (fotodokumentace - parkoviště)
Příloha č.7 (fotodokumentace - hřiště)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 548/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:233 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX