Bod č.38.:

MAJ/9 - Narovnání majetkoprávních vztahů (Klatovská třída 57, 59 a 61)

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádosti)
Příloha č.2 (Souhrnná stanoviska TÚ)
Příloha č.3 (Vyjadření MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Zápisy z jednání)
Příloha č.5 (Výňatky - předkupní právo (OZ) a cena v místě a čase obvyklá (ObZř))
Příloha č.6 (Zápis z jednání KNM ze dne 27. 3. 2012) (*)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Územní plán)
Příloha č.9 (Letecký snímek)
Příloha č.10 (Orientační mapa)
Příloha č.11 (Modrá mapa se zákresem)
Příloha č.12 (Usn. RMP č. 524 ze dne 12. 4. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:209 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX