Bod č.82.:

ŘÚSO/3 - Změny zřizovací listiny Kojeneckého ústavu s dětským domovem Plzeň, příspěvkové organizace

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Aktuální znění ZL KÚ s DD)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 559 ze dne 12. 4. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:253 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX