Bod č.4.:

RA/1 - Přijetí nadačního příspěvku z Nadačního fondu Naděje třetího tisíciletí

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis od Nadačního fondu )
Příloha č.2 (Návrh smlouvy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX