Bod č.21.:

BYT/2 - Zařazení akce „Rekonstrukce služebny MP, Perlová ul.“ do jmen. seznamu stav. inv. akcí rozpočtu BYT – správa domů pro r. 2012

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Předloženo na stůl (Upravená příloha)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:192 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX