Bod č.54.:

PROP/9 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2006/003746

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanoviko ORP)
Příloha č.3 (usn. RMO P3 č. 44/12)
Příloha č.4 (usnesení dle bodu 8. DZ)
Příloha č.5 (zápis KNM)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 511/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:225 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX