Bod č.63.:

PROP/18 - Prodej dílu "a" odděleného z pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Valcha

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP z 20.1.11)
Příloha č.3 (usn. RMO P3 č. 51/11)
Příloha č.4 (zápis KNM 12.4.11) (*)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 915/11)
Příloha č.6 (připomínky k usnesení RMP)
Příloha č.7 (stanovisko ORP ze 7.11.11)
Příloha č.8 (usn. RMO P3 č. 431/11)
Příloha č.9 (zápis KNM z 12.1.12) (*)
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (územní plán)
Příloha č.12 (letecký snímek)
Příloha č.13 (orientační mapa)
Příloha č.14 (geometrický plán )
Příloha č.15 (geometrický plán )
Příloha č.16 (majetek města)
Příloha č.17 (usn. RMP č. 438/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:234 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX