Bod č.40.:

MAJ/11 - Dar budovy v k.ú.Lhota u Dobřan od TJ Sokol Lhota do majetku města Plzně a změna trv. správy nemovit. majetku vedeného v Příloze č.3 Statutu

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (požadavek MO Plzeň 10)
Příloha č.2 (usn. MO Plzeň 10)
Příloha č.3 (stanoviska ORP MMP)
Příloha č.4 (zápis z valné hromady TJ Sokol Lhota, o.s.)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP 2. 2. 2012)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (studie možné rekonstrukce)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (turistická orientační mapa)
Příloha č.11 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 530 z 12. 4. 2012)
Příloha č.13 (usn. ZMO Plzeň 10 - svěření pozemů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:211 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX