Bod č.73.:

OŠMT/1 - Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:244 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX