Bod č.23.:

KŘTÚ/1 - Výsledky veřejné urbanistické soutěže na zpracování ideového návrhu urbanistického řešení území vnitřní části města Plzně

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Protokol o průběhu soutěže)
Příloha č.2 (1. cena – MOBA studio – text )
Příloha č.3 (1 . cena – MOBA studio – grafická č. )
Příloha č.4 (1. cena – Roman Koucký - text)
Příloha č.5 (1. cena – Roman Koucký - graf. č.)
Příloha č.6 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.7 (Zápis KKR RMP )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:194 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX