Bod č.57.:

PROP/12 - Prohlášení vlastníka nemovitosti - areál K Prokopávce - SSC Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost SCC Bolevec)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Zápis KNM RMP 1.3.2012)
Příloha č.4 (GP č. 3444-1/2012)
Příloha č.5 (Geodetické zaměření)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapy - územní plán)
Příloha č.8 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.10 (Mapy - majetek města)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 435/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:228 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX