Bod č.88.:

KŘTÚ/11 - Zpráva o městském parkovacím systému za 2. pololetí 2011

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Zpráva o MPS za 2. pol. 2011)
Příloha č.2 (Výňatek ze zápisu DR spol. Parking Plzeň)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX