Bod č.56.:

PROP/11 - Prodloužení termínu pro vydání stavebního povolení na stavbu nové galerijní budovy Zpč. galerie v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost Plzeňského kraje ze dne 12.12.2011 a 14.2.2012)
Příloha č.2 (Smlouva o budoucí smlouvě kupní)
Příloha č.3 (Dodatek č. 1 ke SOSBK)
Příloha č.4 (Zápis KNM RMP 2.2.2012) (*)
Příloha č.5 (Zápis KNM RMP 1.3.2012) (*)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapy - územní plán)
Příloha č.8 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.10 (Mapy - majetek města)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 434/2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:227 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX