Bod č.18.:

KŘTÚ+ÚČT/12 - Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb a dostupnosti parkovacího domu Rychtářka

(předkladatel:nám. Šimák, nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Text dodatku č. 2 smlouvy) (*)
Příloha č.2 (Korespondence ohledně pojištění)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:189 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX