Bod č.19.:

KŘTÚ/13 - Rozpočtové opatření rozpočtu KŘTÚ – SVSMP – majetek pro MHD

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:190 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX