Bod č.55.:

PROP/10 - Změna podmínek SOSBK - Plzeňské vysokoškolské koleje s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost společnosti PVK s.r.o.)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P1)
Příloha č.4 (Smlouva o budoucí smlouvě kupní)
Příloha č.5 (Dodatek č. 1 ke SOSBK)
Příloha č.6 (Zápis KNM RMP)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Mapy - územní plán)
Příloha č.9 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.10 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.11 (Mapy - majetek města)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 583/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:226 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX