Bod č.51.:

PROP/6 - Nakládání s objektem bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 1828/3 a s pozemkem parc.č. 1828/3, k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (vyjádření PMDP a.s.)
Příloha č.5 (zápis z KNM)
Příloha č.6 (popis nemovitosti)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 544/12) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:222 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX