Bod č.53.:

PROP/8 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 270/31, k. ú. Skvrňany, Plzeňskému kraji

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření Plzeňského kraje)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanoviska RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (zápis z KNM)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 432/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:224 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX