Bod č.90.:

OŽP/1 - Činnost Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2011

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX